IRAC-VI TOPLUM 5.0 VI. Uluslararası Rating Academy Kongresi 19-20 Ekim 2021
Toros Üniversitesi / MERSİN HİBRİD KONGRE

Davet Metni

Değerli Araştırmacılar,

TOPLUM 5.0 temalı VI. Uluslararası Rating Academy Kongresi  (IRAC VI) 6-8 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Konferansın bu yılki temasını Toplum 5.0 oluşturmaktadır. “İnsan odaklı süper akıllı toplum” olarak da ifade edilen Toplum 5.0 kavramı geleceğin toplumunu ifade etmektedir. Dijital dönüşümün sunduğu olanaklar ile küreselleşme ve pandeminin ortaya çıkardığı koşullar Toplum 5.0 kavramını anlamlı hale getirmektedir. Kongre, geleceğin toplumunu bugünün şartlarında değerlendirme ortamı sunacaktır.

Kongremiz Toros Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Pandemi koşulları nedeniyle, kongremiz hibrid kongre olarak tasarlanmıştır. Pandemi koşulları elverdiği taktirde sunumlar Toros Üniversitesi tesislerinde yüzyüze yapılacaktır. Koşulların elverişsiz olması durumunda, fiili olarak katılamayanların sunumları online olarak yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır.

Kongre Toplum 5.0 kavramı ile ilgili tüm alanlara açıktır. Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar dahil edilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz.

Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
 Konferans Eş-Başkanı​
Prof. Dr.Yüksel ÖZDEMİR
 Konferans Eş-Başkanı
Prof. Dr. İ. Melih BAŞ
 Konferans Eş-Başkanı​

Yer

Kongremiz Toros Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Pandemi koşulları nedeniyle, kongremiz hibrid kongre olarak tasarlanmıştır. Pandemi koşulları elverdiği taktirde sunumlar Toros Üniversitesi tesislerinde yüzyüze yapılacaktır. Koşulların elverişsiz olması durumunda, fiili olarak katılamayanların sunumları online olarak yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır

Temalar

Toplum 5.0 geniş bir konudur. Bu nedenle, ilişkilendirilebilen bütün alanlara açıktır. Aşağıdaki konu başlıkları başta olmak üzere, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlardan bildiriler kabul edilecektir.

 • Toplum 5.0 araştırma gündemi
 • Toplum 5.0 zorlukları ve fırsatları
 • İnsan merkezli toplum
 • Dönüşüm için itici güçler ve kolaylaştırıcılar
 • Toplum 5.0’da İnsan becerileri
 • Yaşlanma ve gri ekonomi
 • İş entegrasyon stratejisi
 • Toplum 5.0’da gelişmekte olan pazarlar
 • İnsan Sermayesi
 • Tekno Girişimcilik
 • E-Ticaret
 • C Jenerasyonu ve iş
 • Alfa Jenerasyonu ve iş
 • M2M ve iş
 • Yeni iş sistemleri
 • İş çevikliği
 • Sosyal medya çağında kurumsal iletişim
 • Döngüsel ekonomi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Dijital İkizler
 • Ürünlerin dijitalleşmesi
 • Modelleme
 • Dijital Tedarik Zinciri
 • Lojistik 4.0
 • Fijital ve iş
 • Kaotik yaklaşım
 • İlaç geliştirme
 • Kişiselleştirilmiş tıp
 • Elektronik hasta kayıtları
 • Bakım robotları, terapi robotları
 • Evde bakım
 • Robotik işlemler (Robodocs)
 • Teşhis için uzman sistemler
 • Otonom sürüş
 • Hizmet Olarak Mobilite
 • Akıllı Şehirler
 • Gelecekteki bankacılık
 • Sürdürülebilir finans
 • Dijital finans yönetimi
 • Kripto para birimi
 • İşbirlikçi Çevrimiçi Uluslararası Öğrenme
 • Yaratıcı öğretim
 • Kültürler arası öğretim ve öğrenim
 • Eğitim için kurumsal yapılar
 • Yeni öğrenme yöntemleri
 • Açık inovasyon
 • Büyük Veri analizi
 • İnovasyon geliştirme
 • Tasarım ve yenilik için çevrimiçi işbirliği
 • Bilgi görselleştirme
 • Sürdürülebilir yenilik
 • Çevik yenilik
 • Becerilerin cinsiyetlendirilmesi
 • Stereotipler (yaş, cinsiyet, yetenekler)
 • Teknolojilerin sınır ötesi erişilebilirliği
 • Yazılım geliştirmede eşitsizlik
 • Teknolojik gelişmede demokratikleşme
 • Siber güvenlik ve dayanıklılık
 • Veri gizliliği
 • Risk yönetimi
 • İş sürekliliği yönetimi
 • Bilgi ifşası
 • Gerçeği yayınla
 • Enformasyon-Bilgi vs Bilgelik
 • Çoklu Zeka
 • İnsan ve yapay zeka arasında işbirliği
 • Bilgi çalışmasını otomatikleştirme
 • Esnek sosyo-teknik sistemler
 • Sosyal robotlar
 • İnsan ve makine tarafından yorumlanabilir modelleme
 • İşletmelerde kültürel farklılıklar
 • Kültürler arası iletişim ve güven
 • Sınırlar, kültürler ve diller arasında işbirliği
 • işbirliği içinde rekabet
 • Kültürel hegemonya ve kültürel çeşitlilik

Yayın Olanakları

Bildiriler Kitabında Özet ve Tam Metin yayın

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini konferans tam metinler kitabında yayınlatabilirler

Yayın Ücreti: Konferans özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 12 Kasım 2021

Editoryal Kitapta Bölüm Yayını

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar  elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/

Dergiye makale göndermek için son tarih:12 Kasım 2021

Bildiriler Kitabında Özet ve Tam Metin yayın

Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini konferans tam metinler kitabında yayınlatabilirler

Yayın Ücreti: Konferans özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 12 Kasım 2021

Editoryal Kitapta Bölüm Yayını

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar  elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Rating Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/

Dergiye makale göndermek için son tarih:12 Kasım 2021

Katılım Ücreti

Konferansa bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 50 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır. Bu katılım ücretini ödeyen, istediği yayın olanaklarından birini tercih edebilir. Özet ve tam metinlerin tamamı yayınlara dönüştürüleceğinden sadece özet yayınlatacak olan yazarlar için de aynı ücret geçerlidir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile konferansa katılabilir. Sunduğu 2. bildiriden ekstra bir ücret talep edilmez.

Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak öğrenciler için konferans ücreti 25 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır. 

Partnerlerimiz

İletişim

Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

 
ratingacademy@ratingacademy.com
 
+90 5554770066
 
Sarıcaeli Köyü ÇOMÜ Sarıcaeli Yerleşkesi No: 119 , Çanakkale / TURKEY
tr_TRTurkish