Top

Online Konferans

Sinan ALÇIN

Yeni Küresel Rekabet ve Toplum 5.0

1978 yılında Ankara’da doğdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun olduktan sonra, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Programı’nda yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2006 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda aldı. 2005 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak çalıştı. Aynı üniversitede Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Gelişme İktisadı alanında ÜAK Doçentlik unvanını aldı. 2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Doçent olarak göreve başladı. 2016 yılında Profesörlük unvanı aldı. 

Hollanda Fonty’s ve Belçika Helmo üniversitelerinde kısa dönem ders verdi. 
Temel çalışma alanı sanayi ve teknoloji iktisadı olan Alçın, emek teorileri ve makro ekonomi konularında da çalışmalar yürütmektedir. Temel çalışma alanlarında çok sayıda kitap, makale ve bildirisi yanında çeşitli uluslararası ölçekli SSCI endeksli dergilerde hakemlik ve çeşitli hakemli dergilerde misafir editörlükler yaptı. 

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri, Üretim Ekonomisi Kongre Başkanlığı, Kuluçka Merkezi (fİKÜr) Koordinatörlüğü, Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) Üyeliği, İKÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A. Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Akademik çalışma faaliyetleri yanında çalışma alanı kapsamında zirve konuşmaları, sektör ve medya faaliyetleri ve STK üyelikleri de bulunan Alçın, 2021 yılında Rektör Prof. Dr. Sayın Hanife Öztürk Akkartal tarafından Rektör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Yer

Hibrit Online
Toros Üniversitesi / Mersin / Türkiye

Telefon

(+90) 555-4770066 /Whatsapp
(+90) 530 638 70 17 /Whatsapp

Mail

contact@holistence.com
events@holistence.com