Top

Online Konferans

Alper B. İSKİT

1968’de Ankara’da doğan Alper B. İskit, orta ve lise öğrenimini 1985 yılında TED Ankara Koleji’nde, yüksek

öğrenimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Tıp Doktoru oldu. 1993-1997 yılları

arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimini

tamamladı. 1997-1998 yılları arasında TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu alarak Strathclyde

Üniversite’nde (İskoçya) çalışmalarda bulunan Dr. İskit, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı, 2000 yılında Doçentlik, 2007 yılında Profesörlük

ünvanını kazandı. Prof. Dr. Alper B. İskit halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim

Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Dr. İskit 1999 yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü, 2000 yılında sağlık bilimleri alanında Türkiye Gazeteciler

Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü, 2001 yılında TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı

kapsamında “Seçkin Genç Bilimci Ödülü”, 2002 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma

Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2003-2004 yıllarında Novartis Farmasotik Teknoloji Araştırma Ödülü, 2005 yılında

tıbbi buluş ve yenilik alanında “The Outstanding Young Persons of Türkiye (TOYP)” Ödülü, 2006 yılı Hacettepe

Üniversitesi Bilimde Teşvik Ödülü, 2007 yılında sağlık bilimleri alanında Popüler Bilim Ödülü’nü, 2011 yılında

sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında Hacettepe Teknokent İnovasyon Proje Yarışması Ödülünü ve 2008

yılında sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır.

Halen bir çok derginin yayın kurulunda yer alan Dr. İskit geçmişte T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyeliği; T.C Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ’’Ara Ürünler

Komisyonu’’ Üyeliği (Şubat 2002-Ağustos 2004), ’’Prospektüs Standardizasyon Alt Komisyonu’’ Üyeliği (Ekim

2002-Ağustos 2003), “Merkezi Etik Kurul” Üyeliği (2004-2008) ve “Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmalarını

Tespit ve Değerlendirme Komisyonu’’ Üyeliği (2005-2011) görevlerinde bulunmuştur. Halen de “Biyobenzer

Ürünler Değerlendirme Komisyonu” üyesidir. Ayrıca T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün

çeşitli eğitim toplantılarında konuşmacı olmuştur.

Yer

Hibrit Online
Toros Üniversitesi / Mersin / Türkiye

Telefon

(+90) 555-4770066 /Whatsapp
(+90) 530 638 70 17 /Whatsapp

Mail

contact@holistence.com
events@holistence.com